Tłumaczenia białoruski

Język białoruski, tak jak język ukraiński, należy do wschodniosłowiańskiej grupy języków indoeuropejskich. Wywodzi się z języka staroruskiego i powstał w XIV wieku.

Od XVII wieku stopniowo postępował zanik języka ruskiego, a na jego miejsce pojawił się język ukraiński i białoruski. Było to spowodowanie niestabilną sytuacją polityczną i prześladowaniami ludności ruskiej.

W XIX wieku nastąpiło wielkie odrodzenie języka białoruskiego. Ogromny wpływ na ten proces mieli polscy i białoruscy artyści i literaci. W 1918 roku dostał on oficjalny status języka Białoruskiej Republiki Ludowej. W ciągu XX wieku kilka razy dochodziło do zmian ustrojowych państwa. W latach 40-tych białoruski był jednym z 4 języków urzędowych. Zmieniło się to dopiero w 1991 roku kiedy został jedynym językiem urzędowym na Białorusi.

Język białoruski  ma 2 alfabety: cyrylicę i alfabet łaciński, tzw. łacinkę białoruską. Współcześnie do zapisu stosuje się najczęściej cyrylicę. Ze względu na położenie geograficzne w języku białoruskim rozróżnia się 2 dialekty: północno-wschodni i południowo-zachodni. Występują również formy przejściowe.

Od 1995 roku obserwuje się znaczący spadek użytkowników ojczystego języka. Ma na to wpływ prorosyjska polityka prezydenta Aleksandra Łukaszenki. To z jego inicjatywy w 1995 roku wprowadzono język rosyjski jako drugi język urzędowy. Obecnie władze oraz media coraz silniej propagują rosyjski. Język białoruski można teraz usłyszeć tylko na wsiach lub w kręgach inteligencji białoruskiej. Sytuacja jest na tyle dramatyczna że UNESCO uznało język białoruski jako zagrożony wyginięciem. Od 2010 roku liczba osób, które mówią po białorusku zmniejszyła się z 5,8 do 3,9 procent. Jeśli ten proces będzie nadal postępował, to ojczysty język na Białorusi będzie można usłyszeć tylko w ludowych pieśniach.

 

Klienci zlecają m.in.:

- tłumaczenie pisemne umów z i na białoruski,

- tłumaczenia przysięgłe aktów urodzenia i ślubu na białoruski,

- tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych.