Tłumaczenia bułgarski

Język bułgarski zalicza się do południowosłowiańskiej grupy języków indoeuropejskich.

Należy do bałkańskiej ligi językowej ze względu na duże pokrewieństwo z językami: rumuńskim, macedońskim, greckim i albańskim.

Współcześnie mówi nim ponad 9 milionów ludzi. Jest językiem urzędowym w Bułgarii. Ponadto można się nim porozumieć na Bałkanach i Węgrzech, w Turcji, Mołdawii i niektórych rejonach Grecji, Rumunii, Serbii i Ukrainy.

Swój początek miał około VI wieku n.e. kiedy Słowianie osiedlili się na terenie Półwyspu Bałkańskiego. Kilka wieków później razem z Protobułgarami stworzyli wspólne państwo. Z tego okresu pozostały niektóre słowa i imiona np. Borys czy Bojan.

Największy rozkwit bułgarskiego przypada między XII a XIV wiekiem. Po tym okresie do rodzimego słownictwa  wdarło się wiele zapożyczeń z języka tureckiego i greckiego. Było to spowodowane sytuacją polityczną na tych terenach. W latach 1393-1878  pod panowaniem tureckim nastąpiło zahamowanie rozwoju języka bułgarskiego. Był  on używany tylko w klasztorach i służył do tłumaczeń z języka greckiego. W tym okresie oficjalnym językiem był turecki, a językiem liturgicznym- grecki. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku rozwinęła się współczesna forma bułgarskiego. Do jego zapisu służy nieco zmieniona cyrylica. Alfabet składa się z 30 liter.

Co roku 24 maja Bułgarzy świętują Dzień Cyrylicy na cześć jej autorów- Cyryla i Metodego.

Bułgarski tylko pozornie jest podobny do języka rosyjskiego. Ma ‘twardszą’ wymowę, a także różni się znacznie pod względem składni i słownictwa. Od pozostałych języków słowiańskim odróżnia go także brak odmiany przez przypadki (deklinacji).

 

Klienci zamawiają m.in.:

tłumaczenia pisemne korespondencji firmowej na bułgarski,

tłumaczenia przysięgłe dyplomów na bułgarski,

tłumaczenia z bułgarskiego umów, świadectw i innych.