tłumaczenia hebrajski

Język hebrajski - język Starego Testamentu

Język hebrajski wywodzi się z języków afroazjatyckich. Według klasyfikacji należy do grupy kananejskiej języków semickich. Posługiwano się nim już w Starożytnym Izraelu.

Historię rozwoju języka hebrajskiego dzieli się na 4 etapy: hebrajski przedbiblijny, biblijny, rabiniczny i współczesny. Okres przedbiblijny trwał do XII wieku p.n.e., a język posiadał cechy prasemickie, które w późniejszych latach zanikły. Hebrajski biblijny używano między 1200 a 200 rokiem p.n.e. Jest to język Starego Testamentu. Charakteryzuje się brakiem samogłosek. Do II wieku n.e. używano hebrajskiego rabinicznego. Równocześnie porozumiewano się w języku aramejskim. Hebrajski z czasem stał się językiem martwym, używanym tylko podczas obrzędów religijnych. Od 1881 roku rozpoczął się okres współczesnego hebrajskiego. Odrodzenie języka nastąpiło dzięki twórczości. Eliezera ben Jehudy, którego nazwano "wskrzesicielem hebrajszczyzny". Na podstawie jego prac stworzono nowoczesną wersję języka, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Od 1948 roku hebrajski jest oficjalnym językiem urzędowym Izraelu. Obecnie posługuje się nim około 8 milionów ludzi.

Do zapisu hebrajskiego stosuje się alfabet spółgłoskowy. Nazywany jest tak, gdyż nie stosuje się w nim żadnych samogłosek. Alfabet hebrajski składa się z 22 liter i nie posiada małych i dużych liter. Zapisuje się go od prawej do lewej. Aby ułatwić jego odczytywanie wprowadzono punktację, czyli specjalny system znaków.

Klienci zlecają m.in.:

- tłumaczenia przysięgłe z angielskiego aktu ślubu, aktu małżeństwa, aktu zgonu na hebrajski,

- tłumaczenia pisemne korespondencji z i na hebrajski.