Tłumaczenia japoński

Język japoński jest językiem, o którego pochodzeniu bardzo niewiele wiemy. Jest kilka teorii dotyczących jego powstania. Część językoznawców twierdzi, że japoński narodził się z języków ałtajsko-uralskich. Inni doszukują się podobieństw z koreańskim oraz ryūkyūańskim. Niektórzy łączą go z językami południowej Azji (malajsko-polinezyjskim i australo-azjatyckim oraz tybetańsko-birmańskim). Istnieją też teorie o jego podobieństwach z językami indoeuropejskimi ( fińskim, węgierskim), a także z językiem greckim, perskim, sumerskim i baskijskim.

Obecnie dominuje teoria Millera, że japoński jest mieszanką australijsko-ałtajską.

Najstarsze zapisy japońskie pochodzą z przełomu V i VI wieku. Było to nazwy własne. Dłuższe formy pojawiły się w VIII wieku. Już w tym okresie używano chińskich znaków do sylabicznego zapisu wymowy. Pojawiły się też japońskie oznaczenia pewnych sylab i niektóre z tych znaków obowiązują do dzisiaj. Dawny japoński miał więcej samogłosek ( 8 typów sylab) niż ten współczesny, który ma 5. Poza tym w swojej pierwotnej formie nie rozróżniał ich długości w przeciwieństwie do współczesnego języka.

Rozróżnia się kilka historycznych etapów rozwoju japońskiego:

1. starojapoński (jōgo nihongo) - trwał od epoki Nara.

2. późno-starojapońskiego (chūgo nihongo)- w epoce Heian .

3. średnio-japoński (chūsei nihongo)- ukształtował się w okresie Kamakura i Muromachi.

4. wczesno-współczesnym japońskim (kinsei nihongo)- od epoki Edo .

5. współczesny japoński (gendai nihongo)- w użyciu od Meji do czasów obecnych.

W języku japońskim istnieją 4 style pisania: kanji, hiragana, katakana i rōmaji.
Aby czytać i pisać w tym języku należy opanować:

- około 2000 znaków kanji

- dwa sylabariusze kana: hiraganę i  katakanę

- rōmaji- zapis alfabetem łacińskim słów i skrótów obcojęzycznych.

Współcześnie językiem japońskim mówi około 130 milionów ludzi na całym świecie.

 

Klienci zlecają m.in.:

- tłumaczenia pisemne CV i listów motywacyjnych na japoński,

- tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia, ślubu z i na japoński,

- tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych - japoński.