Tłumaczenia litweski

Język litewski- język dumnego narodu

Język litewski należy do grupy języków indoeuropejskich, a dokładnie do zespołu  wschodnich języków bałtyckich. Współcześnie posługuje się nim około 5 milionów osób. Jest językiem urzędowym Litwy. Można się z nim spotkać również na zachodzie Białorusi, Suwalszczyźnie, a także w Rosji czy Łotwie.

Początki języka litewskiego sięgają VII wieku n.e. Litewski w piśmiennictwie pojawił się dopiero w XVI wieku. Na jego rozwój przez wiele lat miała wpływ sytuacja polityczna Litwy oraz języki sąsiadujących narodów słowiańskich: Polski, Białorusi i Rosji.

Współczesny język literacki powstał na przełomie XIX-XX wieku. Jest on bardzo zróżnicowany pod względem dialektów. Wśród nich można wyróżnić 2 główne zespoły dialektów: żmudzki i auksztocki.

Główne różnice między tymi dialektami występują w systemie samogłosek. Ponadto w dialekcie auksztockim można wyróżnić trzy zespoły gwarowe: wschodni, południowy i zachodni. Każdy z tych zespołów obejmuje liczne podgwary, które czasami znacznie różnią się między sobą.

Litwini ze względu na swą burzliwą historię bardzo dbają o swoją kulturę i ojczysty język. Dużą wagę przywiązują do czystości języka i unikają zapożyczeń oraz wyrazów obcego pochodzenia. Co więcej, używanie zagranicznych zwrotów i nazw w mediach jest karalne.

 

Klienci zlecają m.in.:

- tłumaczenia pisemne druków i zaświadczeń,

- tłumaczenie przysięgłe umów,

- tłumaczenie przysięgłe aktów i dokumentów urzędowych.