Tłumaczenia niemiecki

Język niemiecki jest językiem urzędowym w takich krajach jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Liechtenstein, Dania, Luxemburg i Watykan (język Gwardii Szwajcarskiej).

Łącznie jako języka ojczystego używa go około 105 milionów ludzi (1,33%), co powoduje, że  jest 10 najpopularniejszym językiem na świecie. Jest także językiem obcym dla ok. 18 milionów ludzi na świecie. Zaraz po angielskim, niemiecki jest najbardziej rozpowszechnionym językiem obcym w Europie.

Język niemiecki należy do grupy języków germańskich i jest bardzo zróżnicowany regionalnie – rozróżniamy między innymi: alemański, bawarski górnofrankijski, środkowogórnoniemiecki oraz dolnoniemiecki. Około 10% książek na świecie i 8% stron internetowych jest napisanych w języku niemieckim.

Język niemiecki znany jest z bardzo długich słów – najdłuższe z nich ma aż 63 litery! Niemiecki ma bardzo uporządkowaną gramatykę i nic nie jest pozostawione przypadkowi i dowolności.  

Warto znać niemiecki z racji kontaktów z sąsiadem.

 

Klienci zlecają m.in.:

- tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych

- tłumaczenie pisemne CV na niemiecki

- tłumaczenie ustne podczas ślubu

- tłumaczenie przysięgłe aktów urodzenia, małżeństwa itp.

- tłumaczenia przysięgłe dyplomów ukończenia studiów i świadectw szkolnych na niemiecki