Tłumaczenia rosyjski

Język rosyjski należy do grupy języków słowiańskich. Jako język urzędowy używany jest w takich krajach jak Rosja, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan. Rosyjski jest również używany jako język pomocniczy w wielu innych państwach (m.in. na Ukrainie, Łotwie czy Litwie).

Języka rosyjskiego używa ok. 250 milionów ludzi na świecie, w tym 145 milionów jako języka ojczystego. Jako jeden z niewielu języków europejskich, rosyjski używa cyrylicy. W ostatnich latach popularność języka rosyjskiego w Polsce wzrasta – nie tylko z powodu bezpośredniego sąsiedztwa z Rosją, ale także z powodu licznych kontaktów biznesowych.

 

Klienci zlecają m.in.:

- tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności na rosyjski,

- tłumaczenia ogólne CV na rosyjski,

- tłumaczenia przysięgłe aktów urodzenia - rosyjski,

- tłumaczenie ustne podczas konferencji biznesowych na rosyjski.