Tłumaczenia rumuński

Język rumuński- język starożytnych Daków

Język rumuński zalicza się do wschodioromańskiej grupy języków indoeuropejskich.

Należy do bałkańskiej ligi językowej ze względu na duże pokrewieństwo z językami: bułgarskim, macedońskim, greckim i albańskim. Pod względem słownictwa ma wiele wspólnego również z włoskim i francuskim oraz hiszpańskim.

Współcześnie posługuje się nim około 24 miliony ludzi. Rumuński jest językiem urzędowym w Rumunii, Mołdawii oraz w regionie północnej Serbii- Wojwodinie. Można się z nim spotkać również na Ukrainie oraz w Izraelu.

W II wieku n.e. na terenach dzisiejszej Rumunii znajdowała się rzymska prowincja Dacja. Rzymianie przynieśli ze sobą łacinę, która nałożyła się na tamtejszy język dacki. W ten sposób powstał język dakorumuński. Na dalsze kształtowanie języka rumuńskiego miały wpływ sąsiadujące ludy słowiańskie. Językoznawcy szacują, że kiedyś około 50%  wszystkich słów stanowiły wyrazy obcego pochodzenia. Było to głównie spowodowane wspólnym wyznaniem. Prawosławie w tamtym okresie miało ogromną rolę kulturotwórczą. Pierwsze zapisy w języku rumuńskim pojawiły się w dokumentach kościelnych. Była to odmiana języka cerkiewno- słowiańskiego.

Od XIX wieku rozpoczął się długotrwały proces oczyszczania języka ze słów pochodzenia nieromańskiego. Od 1860 roku alfabet łaciński zastąpił dotychczasową cyrylicę. Zawiera on 5 dodatkowych liter. Za ojca nowoczesnej literatury rumuńskiej uznaje się poetę Mihai Eminescu.

Niektórzy językoznawcy za dialekty rumuńskiego uznają języki: istrorumuński, arumuński i meglenorumuński. Do dnia dzisiejszego przez wzgląd na historię język rumuński nazywa się również dakorumuńskim.

 

Klienci zlecają m.in.:

- tłumaczenia pisemne CV i listów motywacyjnych na rumuński,

- tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia, ślubu z i na rumuński,

- tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych - rumuński.