Tłumaczenia słowacki

Język słowacki - ‘słowiańskie esperanto’

Język słowacki należy do grupy zachodniosłowiańskiej języków indoeuropejskich. Ze względu na to, że jest dobrze rozumiany przez wszystkich Słowian, nazywa się go ‘słowiańskim esperanto’. Posługuje się nim około 7 milionów osób. Jest językiem urzędowym na Słowacji oraz w Wojwodinie na północy Serbii.

Słowacki jest pod względem gramatyki podobny do języka polskiego. Najbliżej mu jednak do czeskiego. W zależności od położenia geograficznego wykształciły się wewnątrz niego 3 dialekty: wschodniosłowacki ( najbardziej zbliżony do polskiego), środkowosłowacki (posiada wiele podobieństw do języków południowosłowiańskich) oraz zachodniosłowacki ( zbliżony do czeskiego). Początków języka słowackiego upatruje się w IX wieku kiedy powstał ‘Mszał Kijowski’. Dokument zapisany został w głagolicy, czyli w staro-cerkiewnosłowiańskim piśmie utworzonym z małych liter alfabetu greckiego przez Konstantyna i Metodego. Zawiera on wiele elementów języków zachodniosłowiańskich, tzw. wielkomorawizmy. Dokument ten jest dowodem na przenikanie pierwotnego słowackiego do kultury pisanej.

Współczesna forma języka słowackiego powstała dopiero w połowie XIX wieku. Było to spowodowane zawiłą historią narodu słowackiego.

Do zapisu języka słowackiego służy zmodyfikowany alfabet łaciński składający się z 46 liter. W słowackim występują tzw. dwuznaki, czyli dwie litery oznaczające jedną głoskę. Tak jak w języku polskim można się spotkać z dź, dź, rz, cz, ch, sz, tak w słowackim jest: dz, dž, ch.

Tak jak w przypadku języka czeskiego, tak i w słowackim występują podobnie brzmiące wyrazy. Trzeba jednak uważać, gdyż często mają one zupełnie inne znaczenie.

 

Klienci zamawiają m.in.:

- tłumaczenie przysięgłe dokumentów samochodowych - słowacki,

- tłumaczenia pisemne informacji do przewodników na słowacki,

- tłumaczenia ustne podczas międzynarodowych konferencji.