Tłumaczenia szwedzki

Język szwedzki- język wielu dialektów

Język szwedzki należy do wschodnioskandynawskiej grupy języków germańskich. Jest językiem urzędowym W Szwecji oraz w Finlandii.  Posługuje się nim około 9 milionów ludzi. Szwedzki można również usłyszeć w Estonii, gdzie wytworzył się osobny dialekt.

Początki języka szwedzkiego sięgają IX wieku kiedy pojawiły się niezróżnicowane języki północnogermańskie. Najstarsze zabytki piśmiennicze pochodzą z XII wieku. Wtedy też powstał język szwedzki runiczny. Zapisywano go za pomocą alfabetu fuþark – piśmie przystosowanym do rycia w drewnie. W okresie chrystianizacji fuþark został zastąpiony alfabetem łacińskim.

Narodziny nowoczesnego języka szwedzkiego datuje się na 1526 rok. Wydano wtedy pierwsze tłumaczenie Biblii na język szwedzki. Od XVI wieku można zauważyć proces standaryzacji języka.

W pismach religijnych oraz dokumentach państwowych pojawia się język ponaddialektalny- język kancelaryjny. Wpływ na to miał dwór królewski, który próbował ujednolicić szwedzki i znieść podział na język ‘chłopski’ i ‘dworski’. Od XVIII wieku zaczął kształtować się na bazie dialektu sztokholmskiego tzw. szwedzki państwowy- rikssvenska. Jest to oficjalna forma języka obowiązująca do dzisiaj.

Język szwedzki charakteryzuje się mnogością dialektów. Są one jednak na tyle podobne, że porozumiewanie się między sobą nie sprawia mieszkańcom problemu. Język szwedzki posiada w swoim słownictwie wiele zapożyczeń z niemieckiego, angielskiego, francuskiego, 

Większość zapożyczeń w języku szwedzkim pochodzi z języków: niemieckiego, francuskiego i angielskiego.

Język szwedzki ma bardzo charakterystyczną fonetykę. Jest ‘śpiewny’ ze względu na różną długość głosek. Każda samogłoska i spółgłoska posiada 2 warianty: krótki i długi. Same samogłoski mają aż 17 fonemów. W szwedzkim występuje spółgłoska ‘sj’, która nie występuje w żadnym innym języku.

 

Klienci zamawiają m.in.:

- tłumaczenia pisemne CV i listów motywacyjnych na szwedzki,

- tłumaczenia przysięgłę dokumentów samochodowych - szwedzki,

- tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia, ślubu z i na szwedzki,

- tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych - szwedzki.