Tłumaczenia ukraiński

Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Jego korzenie wywodzą się z prasłowiańskiego. Posługuje się  nim ponad 47 milionów ludzi. Jest językiem urzędowym tylko na Ukrainie, ale usłyszeć go można również na Białorusi czy w Rosji.

Pierwsze jego ślady pojawiły się na przełomie XII i XIII wieku w tekstach rusko-cerkiewno-słowiańskich. Współczesny język ukraiński powstał na przełomie XVIII i XIX wieku, a obecna ortografia została ustalona dopiero na początku XX wieku.

Alfabet ukraiński jest odmianą cyrylicy. Składa się z 33 liter oraz apostrofu i dwuznaków.

Wiele wyrazów w języku ukraińskim jest zapożyczone z rosyjskiego, białoruskiego, polskiego, niemieckiego czy francuskiego. Fonetyka jednak znacznie różni się od polskiej czy rosyjskiej.  

W języku ukraińskim rozróżnia się 3 zespoły dialektów:

- północne (gwary wschodniopoleskie, środkowopoleskie, zachodniopoleskie, podlaskie);

- południowo-wschodnie (gwary: środkowonaddnieprzańskie, słobożańskie, stepowe)

- południowo-zachodnie (gwary: bojkowskie, łemkowskie, huculskie, podolskie, wołyńskie,

  zakarpackie, naddniestrzańskie, nadsańskie, pokuckie, bukowińskie).

Szczególne znaczenie ma gwara łemkowska, która przez niektórych językoznawców jest uznawana jako niezależny język - rusiński.

 

Klienci zamawiają m.in.

- tłumaczenia przysięgłe aktów urodzenia - ukraiński,

- tłumaczenie pisemne korespondencji na ukraiński,

- tłumaczenia przysięgłe zaświadczeń z i na ukraiński.