Tłumaczenia węgierski

Język węgierski- ‘dziwny język’

Język węgierski należy do uralskiej grupy języków ugrofińskich. Jest językiem urzędowych na Węgrzech, lokalnie w Słowenii oraz w północnej Serbii w Wojwodinie. Usłyszeć go można również w Słowacji, Rumunii, Ukrainie i Austrii. Współcześnie posługuje się nim około 15 milionów ludzi.

Swój początek miał około 200 lat p.n.e. Starożytni Węgrzy zamieszkiwali wtedy tereny nad rosyjską rzeką Kamą, gdzie kontaktowali się z Protobułgarami. Około VII wieku n.e. lud węgierski przeniósł się nad Morze Azowskie, gdzie przez kontakty handlowe poznał Chazarów. Stąd też w węgierskim wzięły się liczne zapożyczenia słów pochodzenia tureckiego. Po 895 roku Węgrzy ponownie się przenieśli, tym razem na teren basenu karpackiego. Powstało Słowiańskie Państwo Wielkomorawskie. Ze względu na przyjęcie chrześcijaństwa, do ówczesnego języka wkradło się wiele wyrazów łacińskich. Od XVI wieku zauważalna jest silna germanizacja języka węgierskiego. Było to bezpośrednio związane z objęciem tronu węgierskiego przez dynastię Habsburgów. W tym samym czasie nastąpiła również na tych terenach duża kolonizacja Turków.

Z początkiem XIX wieku węgierski przeszedł znaczącą reformę oczyszczającą język z zapożyczeń. Wprowadzono wiele rdzennych ugrofińskich słów. Do dzisiaj węgierski charakteryzuje się puryzmem językowym. Wszystkie słowa obcojęzyczne są bezpośrednio tłumaczone lub znajdywane im są węgierskie odpowiedniki. Stąd też węgierski ma opinię dziwnego i trudnego do nauczenia.

Język literacki powstał w XVI wieku i opiera się na alfabecie łacińskim. Alfabet języka węgierskiego składa się z 40 liter. Zawiera 14 samogłosek i 26 spółgłosek.

W języku węgierskim, podobnie jak w fińskim czy estońskim, stosuje się różnego rodzaju afiksy ( tzw. aglutynacyjność). Występuje w nim również harmonia samogłoskowa.

W węgierskim w zależności od położenia geograficznego wyróżnia się 8 głównych dialektów: zachodni, zadunajski, południowy, cisański, palóc, północno- wschodni, środkowo- siedmiogrodzki i szeklerski.

 

Klienci zamawiają m.in.:

- tłumaczenia pisemne dokumentów firmowych i korespondencji - węgierski,

- tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia, ślubu z i na węgierski,

- tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych - węgierski.