Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne obejmują teksty, których zrozumienie i przekład wymagają profesjonalnej wiedzy z danej dziedziny i biegłej znajomości tematyki, a czasem skonsultowania się ze specjalistą w danej dziedzinie. Tłumaczenia specjalistyczne obejmują np. teksty z zakresu: inżynieria, technika, przemysł, chemia, biologia, medycyna, bankowość, finanse, handel, ekonomia, prawo, informatyka, marketing, unia europejska i inne.*

Zamówione tłumaczenie otrzymają Państwo w najkrótszym możliwym terminie.

*Jedna strona obliczeniowa zawiera 1500 znaków ze spacjami (obliczonych komputerowo). Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, dbając o najwyższy poziom wykonanej pracy.

 

Zleć tłumaczenie

 

 

Tłumaczenia  Wrocław
tłumaczenia Wrocław
tłumaczenie Wrocław
tłumacze Wrocław

Jak wyliczyć przybliżoną ilość stron w tłumaczeniu?

Gdy mamy tłumaczenie do zlecenia w postaci dokumentu Worda należy wejść w Narzędzia potem w Statystyka wyrazów i odczytać cyfrę przy Znaki (ze spacjami). Aby uzyskać przybliżoną ilość stron tłumaczeniowych należy tę cyfrę podzielić przez 1500. W przypadku tłumaczenia w wersji papierowej można oszacować orientacyjnie, że cała zapisana strona formatu A4 może mieć około 2500 znaków, czyli około półtorej strony tłumaczeniowej. Należy pamiętać, że powyższe wyliczenia są szacunkowe, ponieważ ostateczna cena usługi zależy od liczby znaków w docelowym, przetłumaczonym tekście.

 

Zobacz także:

tłumaczenia ogólne

tłumaczenia przysięgłe pisemne

tłumaczenia przysięgłe ustne

tłumaczenia ustne konsekutywne

tłumaczenia ustne symultaniczne

obsługa konferencji

 

Zleć tłumaczenie